Αναζήτηση

Ασφάλιση Υγείας | 1/5 Φοιτητές & Φοιτήτριες

Το γερμανικό σύστημα υγείας [κατά το πρότυπο της Ε.Ε.] μας φαίνεται περίπλοκο και δυσνόητο είτε είμαστε φοιτητές/τριες, εργαζόμενοι/ες, ελεύθεροι/ες επαγγελματίες, άνεργοι/ες είτε συνταξιούχοι/ες. Στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων θα παρουσιάσουμε αναλυτικά καθεμιά από τις παραπάνω [5] κατηγορίες, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τι είδους ασφάλιση αναλογεί στην περίπτωσή σας.


Υπενθυμίζουμε ότι κατά το γερμανικό δίκαιο ισχύει η γενικότερη υποχρέωση ασφάλισης

όσων διαμένουν μόνιμα στην χώρα [§ 193 III VVG].

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεωτικές εγγραφές στο Βερολίνο που πρέπει να πραγματοποιήσετε αφού μεταναστεύσετε στη Γερμανία.


1/5 ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

*Στο παρακάτω κείμενο χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος για να δηλώσει και τον αρσενικό τύπο.

Για περιορισμένη διάρκεια φοίτησης μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητριών [ERASMUS, Da Vinci κτλ.]:H φοιτήτρια παραμένει ασφαλισμένη στον ελληνικό φορέα ασφάλισης, οφείλει όμως να έχει στην κατοχή της την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας [EHIC] για την διαμονή της στην Γερμανία.Περισσότερες πληροφορίες

Για φοιτήτριες που σκοπεύουν να διαμείνουν καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών τους στη Γερμανία και είναι εγγεγραμμένες σε γερμανικό πανεπιστήμιο ισχύουν αναλόγως τα παρακάτω εφόσον παραμένουν κατά την διάρκεια σπουδών μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας:


Σε περίπτωση μεταφοράς του τόπου κατοικίας στην Γερμανία και της πραγματοποίησης της κατά το γερμανικό δίκαιο απαραίτητης εγγραφής στο μητρώο του τόπου διαμονής [Anmeldung – Melderegister] εκπίπτουν από την παραπάνω ρύθμιση και μπορούν α) να ασφαλιστούν άμεσα μέσω γερμανικού φορέα υγειονομικής ασφάλισης [εάν δεν ήταν στην Ελλάδα ασφαλισμένες] ή [εάν ήταν ασφαλισμένες στην Ελλάδα] β) να προσκομίσουν το έντυπο S1 από τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης στην Ελλάδα, για να εισέλθουν στο εγχώριο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης. Σε αυτήν την περίπτωση η φοιτήτρια παραμένει πρωτογενώς ασφαλισμένη στον αρμόδιο ελληνικό φορέα.


Περισσότερες πληροφορίες
Φοιτήτριες που μεταναστεύουν μόνιμα στη Γερμανία ή δεν ήταν ασφαλισμένες στην Ελλάδα έχουν και αυτές γενικότερη υποχρέωση ασφάλισης βάσει γερμανικού δίκαιου [§ 193 III VVG]:


Σε περίπτωση που οι φοιτήτριες δεν είναι ασφαλισμένες στην Ελλάδα ή θέλουν να ασφαλιστούν απευθείας στη Γερμανία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και είναι κάτω των 30, μπορούν να ασφαλιστούν σε γερμανικό φορέα υγειονομικής ασφάλισης. Τα μηνιάτικα έξοδα για φοιτήτριες που δεν εργάζονται κυμαίνονται γύρω στα 90€/μήνα [2018]. Για φοιτήτριες άνω των 30 ετών ή των 14 εξαμήνων των σπουδών και αναλόγως του status τους είναι δυνατή μόνο η αυτασφάλιση σε κρατικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης ή σε ιδιωτική ασφάλιση. Για να