Αναζήτηση

Ασφάλιση Υγείας | 2/5 Εργαζόμενοι & Εργαζόμενες

Το γερμανικό σύστημα υγείας [κατά το πρότυπο της Ε.Ε.] μας φαίνεται περίπλοκο και δυσνόητο είτε είμαστε φοιτητές/τριες, εργαζόμενοι/ες, ελεύθεροι/ες επαγγελματίες, άνεργοι/ες είτε συνταξιούχοι/ες. Στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων θα παρουσιάσουμε αναλυτικά καθεμιά από τις παραπάνω [5] κατηγορίες, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τι είδους ασφάλιση αναλογεί στην περίπτωσή σας.


Υπενθυμίζουμε ότι κατά το γερμανικό δίκαιο ισχύει η γενικότερη υποχρέωση ασφάλισης όσων διαμένουν μόνιμα στην χώρα [§ 193 III VVG].

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεωτικές εγγραφές στο Βερολίνο που πρέπει να πραγματοποιήσετε αφού μεταναστεύσετε στη Γερμανία.2/5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

*Στο παρακάτω κείμενο χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος για να δηλώσει και το θηλυκό τύπο.Εργαζόμενοι με τόπο κατοικίας στην Γερμανία:


εισέρχονται αυτομάτως σε καθεστώς ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης κατά την σύναψη της συμβατικής εργασιακής σχέσης. Οι εισφορές καλύπτονται από κοινού από εργοδότη και εργαζόμενο. Η εισφορά του εργαζομένου παρακρατείται μηνιαίως από τον μισθό του.


Προσοχή! Ορισμένοι γερμανικοί φορείς προβλέπουν υπό προϋποθέσεις την προσαύξηση της εισφοράς εις βάρος του εργαζομένου. Συνίσταται η έγκαιρη ενημέρωση πριν την επιλογή ενός γερμανικού φορέα ασφάλισης.


Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στη Γερμανία:δικαιούνται να ασφαλίσουν υπό προϋποθέσεις και τα μέλη της οικογένειάς τους [Familienversicherung] εφόσον διαμένουν κι αυτά στην Γερμανία και πληρούν τις προϋποθέσεις περί ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος.

Εργαζόμενοι που εισέρχονται από την Ελλάδα προσωρινά, με απόσπαση στη Γερμανία: