top of page
Αναζήτηση

Διαγωνισμός φωτογραφίας «Το δικό μου Βερολίνο»

Σήμερα θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι πολύ εύκολο και δύσκολο ταυτόχρονα: πόσο καιρό έχετε να κάνετε κάτι δημιουργικό μόνο και μόνο επειδή το θέλατε – εκτός εργασίας, εκτός εκπαίδευσης; Αν η παύση πριν από την απάντηση κρατάει πάνω από 5 δευτερόλεπτα ή η παύση αποτελεί την απάντηση και έχετε την αίσθηση ότι, ναι όντως, θα ήθελα να κάνω κάτι, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τι, κοιτάξτε παρακάτω:Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας, με τίτλο «Το δικό μου Βερολίνο. Η ελληνική ματιά στην πόλη».

Μας ρωτάνε

Τι μας εμπνέει στο Βερολίνο; Ποιο είναι το αγαπημένο μας μέρος; Πού είναι το ελληνικό Βερολίνο;


Πού θα αποσταλούν οι φωτογραφίες

Στείλτε τις φωτογραφίες σας στο gremb.ber@mfa.gr ή στην σελίδα στο Facebook Greece in Germany.


Τι θα γίνει με τις φωτογραφίες και τους φωτογράφους [βραβεία];

Οι καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν και θα εκτεθούν σε σχετική έκθεση τον Μάιο. Διαβάστε παρακάτω για τους όρους συμμετοχής και για τις πληροφορίες όσων αφορά τα βραβεία!Η προκήρυξη

Στο πλαίσιο της πολλαπλής έκθεσης με θέμα «Griechisch im Kiez», που διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία σε συνεργασία με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στο Βερολίνο, το Διαπολιτισμικό Κέντρο Γυναικών και των Οικογενειών τους «Το Σπίτι», καθώς και την Ευαγγελική Εκκλησία Genezarethkirche στο Neukölln, η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Το δικό μου Βερολίνο». Οι φωτογραφίες των διαγωνιζομένων μπορούν να απεικονίζουν τοπία, ανθρώπους αλλά και ιδέες που παρουσιάζουν το Βερολίνο μέσα από την ελληνική ματιά. Οι καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν στα εγκαίνια της εκδήλωσης «Griechisch im Kiez» και θα εκτεθούν στη σχετική έκθεση.

Βραβεία

1. Η 1η θέση περιλαμβάνει μία φωτογραφική μηχανή Instax Wide και ένα φιλμ 20 λήψεων

2. Η 2η θέση περιλαμβάνει μία φωτογραφική μηχανή Instax Mini και ένα φιλμ 20 λήψεων

3. Η 3η θέση περιλαμβάνει μία φωτογραφική μηχανή Lomo Fisheye.


Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι ευγενική χορηγία του Γραφείου Τύπου της Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Για τα βραβεία αποφασίζει κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Regina Roland, δημοσιογράφος της Deutsche Welle

2. Christoph Späth, τενόρος της Κωμικής Όπερας

3. Kanella Tragousti, εικαστική φωτογράφος


Νομικοί όροι για συμμετοχή σε διαγωνισμό φωτογραφίας

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι έργο του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει και τα πνευματικά δικαιώματα επί των υποβληθέντων φωτογραφιών.

Δεν επιτρέπεται να γίνει αντιγραφή φωτογραφιών από το διαδίκτυο και να χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό.

Φωτογραφίες πορνογραφικού και ρατσιστικού περιεχομένου καθώς και φωτογραφίες, που προπαγανδίζουν την βία, αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Ο/η λαμβάνων/ουσα μέρος στον διαγωνισμό δύναται να συμμετέχει με μέχρι και πέντε (5) φωτογραφίες.

Ο/η λαμβάνων/ουσα μέρος στον διαγωνισμό διαβεβαιώνει ότι οι υποβληθείσες φωτογραφίες είναι τραβηγμένες και επεξεργασμένες από τον/ην ίδιο/α. Πρόσθετα, οι φωτογραφίες δεν υπόκεινται σε δικαιώματα τρίτων και οι απεικονίσεις προσώπων δεν θίγουν κανενός τα δικαιώματα της προσωπικότητάς του. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρ’ όλα αυτά, παραβιασθούν δικαιώματα τρίτων, η εγερθούν σχετικές αξιώσεις, οι οργανωτές του διαγωνισμού δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι τρίτων.

Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα από 27.03.2018, 9:00 π.μ., έως και 25.04.2018, 23:59 μ.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα με δικαιοπρακτική ικανότητα, ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, με κατοικία στη Γερμανία. Πρόσωπα που διαμένουν σε άλλες χώρες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης:

α) Το απλό, χρονικά, χωρικά και ως προς το περιεχόμενο απεριόριστο, χωρίς αμοιβή, ελεύθερο και αμετάκλητο δικαίωμα για την αναπαραγωγή και διάδοση των ως άνω έργων σε κάθε μορφή - τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή των μέσων ενημέρωσης - και σε κάθε έκταση καθώς και το δικαίωμα δημοσίευσης για το ευρύ κοινό.

β) Το απλό, χρονικά, χωρικά και ως προς το περιεχόμενο απεριόριστο, χωρίς αμοιβή, ελεύθερο και αμετάκλητο δικαίωμα για παρουσίαση σε έκθεση, δικαίωμα το οποίο εν πρώτοις περιλαμβάνει το δικαίωμα για έκθεση των ως άνω φωτογραφιών στο πλαίσιο των έκθεσης «Griechisch im Kiez» , η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 Μαΐου έως 6 Σεπτεμβρίου 2018 στο Βερολίνο, ενώ συγχρόνως οι φωτογραφίες επιτρέπεται να εκτεθούν στο πλαίσιο και άλλων εκδηλώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τα πνευματικά δικαιώματα επί των έργων παραμένουν στους δημιουργούς τους.

Με την αποστολή των φωτογραφιών με E-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.ber@mfa.gr ή στο facebook @ Greece in Germany αναγνωρίζει ο/η συμμετέχων/ουσα στον διαγωνισμό όλους τους όρους διαγωνισμού και συμμετοχής.

Ο/η συμμετέχων/ουσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας τις φωτογραφίες σε αναπαραγωγική μορφή το αργότερο έως στις 25.04.2018. Εάν ο/η συμμετέχων/ουσα δεν διαθέσει τις φωτογραφίες εμπρόθεσμα στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναγνωρίζει ήδη από τώρα το δικαίωμα της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας να τον/ην αποκλείσει από τον διαγωνισμό.

Η Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε κάθε αναπαραγωγή, διάδοση, δημοσίευση ή έκθεση των ως άνω φωτογραφιών, να προβάλλει στην σωστή θέση εμένα ως τον πνευματικό δημιουργό και να επιβάλλει την υποχρέωση αυτή και σε τρίτους.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να σταματήσουν τον διαγωνισμό χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσουν ή να αλλάξουν τους όρους.Επιπλέον πληροφορίες

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν το συντομότερο, με προσωπικό E-mail, για την επιτυχία τους και θα δηλώσουν την σύμφωνη γνώμη τους επιβεβαιώνοντας την λήψη του μηνύματος.

Η νομική διαδικασία αποκλείεται.

Η απονομή του χρηματικού βραβείου λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στον νικητή ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του εάν είναι ανήλικος. Ανταλλαγή, μεταφορά, είσπραξη ή παράδοση τοις μετρητοίς δεν είναι δυνατή. Για ενδεχόμενη φορολόγηση του βραβείου ευθύνεται ο νικητής.

Facebook Disclaimer:

Σε καμία περίπτωση δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή ελέγχεται το τυχερό αυτό παιγνίδι από το Facebook.Η προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας στο Βερολίνο

Comments


bottom of page